• Κατεβάστε τον Θησαυρό

  Κατεβάστε τον Θησαυρό

  ΠΡΟΒΟΛΗ →

 • Μιλάμε όλοι την ίδια γλώσσα στην Ευρώπη; Το έργο IDEA στα Εκπαιδευτήρια Γείτονα

  Μιλάμε όλοι την ίδια γλώσσα στην Ευρώπη; Το έργο IDEA στα Εκπαιδευτήρια Γείτονα

  ΠΡΟΒΟΛΗ →

 • Μιλάμε όλοι την ίδια γλώσσα στην Ευρώπη; Το έργο IDEA στην Ελληνογερμανική Αγωγή

  Μιλάμε όλοι την ίδια γλώσσα στην Ευρώπη; Το έργο IDEA στην Ελληνογερμανική Αγωγή

  ΠΡΟΒΟΛΗ →

 • Εκδήλωση στην Ελληνογαλλική Σχολή Ευγένιος Ντελακρουά Έργο IDEA

  Εκδήλωση στην Ελληνογαλλική Σχολή Ευγένιος Ντελακρουά Έργο IDEA

  ΠΡΟΒΟΛΗ →

 • Εκδήλωση Τρικάλων του έργου IDEA

  Εκδήλωση Τρικάλων του έργου IDEA

  ΠΡΟΒΟΛΗ →

 • Επισκόπηση του Έργου

  Επισκόπηση του Έργου

  Οι απαιτητικοί και προκλητικοί χρόνοι μας ωθούν να προβληματιστούμε για τις αξίες και το όραμα των ιδρυτών της ΕΕ. Ο Jean Monnet μας θυμίζει: "Δεν δημιουργούμε συμμαχίες κρατών, τα ενώνουμε", και
  "Αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα ξεκινούσα με τον πολιτισμό."

  Το πρόγραμμα Erasmus + Jean Monnet "Aurora Through Integration and Identity" [IDEA] ξεκινάει με την προγονική ινδοευρωπαϊκή γλώσσα μας για να κατευθύνει θετικά τους νέους μας κάτω από τη σφραγίδα του μεγάλου οραματιστή της ΕΕ προς την κατανόηση, εμβάθυνση και ενδυνάμωση των ενωτικών δεσμών μας.
 • Ερωτηματολόγιο
Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα Erasmus+ Jean Monnet "Aurora Through European Identity and Integration" [IDEA] οργανώνεται και συντονίζεται από το "Δίκτυο για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη", ένα think-and-act-tank ευρωπαϊκού προσανατολισμού. Πρόεδρος και ιδρυτής του είναι η Άννα Διαμαντοπούλου, πρώην Επίτροπος και Υπουργός Παιδείας.

Το  "idea4europe" του Δικτύου στοχεύει να καλλιεργήσει και να ενισχύσει μεταξύ των νέων τη αίσθηση του ανήκειν σε μια κοινή οντότητα, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρησιμοποιεί σύγχρονες παιδαγωγικές βάσεις για να ενισχύσει και να εμπλουτίσει την έννοια των κοινών ριζών που διαμορφώνουν τους Ευρωπαίους, να προάγει τη γνώση σε θέματα που σχετίζονται με την ΕΕ και να ευαισθητοποιήσει σε σχέση με το πώς οι πολιτικές της ΕΕ επηρεάζουν θετικά την καθημερινότητά μας. Το βασικό εργαλείο μέσω του οποίου θα επιτευχθεί αυτός ο στόχος είναι η κοινή μας προγονική ινδοευρωπαϊκή γλώσσα.

Το σχέδιο (project) χρησιμοποιεί μία πολύπλευρη προσέγγιση για την αντιμετώπιση μιας καλά τεκμηριωμένης και ανησυχητικής κατάστασης: ευρωσκεπτικισμός, απώλεια εμπιστοσύνης στην ΕΕ, έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με τα οφέλη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και εξασθένιση της ενεργού συμμετοχής του πολίτη. Μέσα από την εισαγωγή καινοτόμων παιδαγωγικών στρατηγικών, όπως η μάθηση με βάση το παιχνίδι, και την εφαρμογή στην πράξη των προτεραιοτήτων Jean Monnet και της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία, το "idea4europe" θα αντιμετωπίσει το κενό με καινοτόμο τρόπο.

Συνολικά, το έργο "αποτελείται από 5 φάσεις που περιλαμβάνουν έρευνα, ξεχωριστά παραδοτέα για ελληνικά και ξένα ακροατήρια, καθώς και σειρά εκδηλώσεων πολλαπλασιασμού/δημοσιότητας:

1. Διαδικτυακή έρευνα για τους νέους για να αναδείξει απόψεις, πεποιθήσεις και αντιλήψεις τους για την ΕΕ, καθώς και να ενημερώσει δημοσίως γύρω από τους σκοπούς και τους στόχους του σχεδίου, ανοίγοντας έναν σχετικό κοινωνικό διάλογο. Θα αναρτηθεί στη σελίδα Facebook του δημοφιλέστερου τηλεοπτικού καναλιού στην Ελλάδα, του MAD TV.

2. Ανάπτυξη του διδακτικού εργαλείου IDEA - μια βάση δεδομένων ανοιχτής πηγής που αποτελείται από λέξεις με κοινές ρίζες και έννοιες σε 4 (ή περισσότερες) γλώσσες, οι οποίες θα είναι μέρος της προγονικής ινδοευρωπαϊκής γλώσσας. Κάθε λέξη θα συνδέεται και θα εξηγείται εντός ευρωπαϊκού πλαισίου και θα ανοίγει μια συζήτηση σε σχέση με θέματα που σχετίζονται με την ΕΕ. Μία Επιτροπή μελετητών με διακεκριμένους εμπειρογνώμονες (σε σχετικό τομέα όπως οι γλωσσικές σπουδές και οι ευρωπαϊκές πολιτικές) θα συμβάλλει επιλέγοντας κατάλληλες λέξεις τόσο για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όσο και για τους νέους ενήλικες.

3. Παραγωγή ενός πιλοτικού τηλεοπτικού παιχνιδιού που με αγγλικούς υπότιτλους. Θα φιλοξενηθεί από μια δημοφιλή τηλεοπτική προσωπικότητα, με Έλληνες μαθητές από διεθνή σχολεία της Αθήνας να παίζουν το παιχνίδι, ενώ θα ακολουθείται από συζήτηση μεταξύ ακαδημαϊκών, επαγγελματιών και φοιτητών, αποσαφηνίζοντας περαιτέρω τις λέξεις, το νόημα, την εξέλιξη και τα σχετικά οφέλη από την άποψη των πολιτικών της ΕΕ, δηλαδή τους βαθύτερους δεσμούς που μας συνδέουν όλους και εξασφαλίζουν ένα καλύτερο μέλλον.

4. Διοργάνωση εκδηλώσεων πολλαπλασιασμού σε τουλάχιστον τρεις ελληνικές πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα). Θα γίνει εισαγωγή του κοινού στο εκπαιδευτικό εργαλείο «IDEA» και θα παρουσιαστεί το πιλοτικό τηλεοπτικό παιχνίδι. Ως εκ τούτου, μια ενότητα υπό τη μορφή ερωταποκρίσεων και μία κοινωνική συζήτηση με μέλη της Επιτροπής μελετητών, θα εμβαθύνουν στο νόημα και τη φιλοσοφία των κοινών ριζών που μοιραζόμαστε μέσω της γλώσσας και του πολιτισμού, καθώς και τον αντίκτυπο στην καθημερινότητά μας που οδηγεί και δικαιολογεί τον δρόμο για μεγαλύτερη ενσωμάτωση στην ΕΕ .

5. Συστάσεις για τη χάραξη πολιτικής με βάση τις ιδέες και τις παρεμβάσεις των εμπλεκόμενων φορέων και χαρτογράφηση όλων των κωδικοποιήσεων των πορισμάτων από το «ταξίδι» της ομάδας έργου «IDEA».

Στο σύνολό του, το σχέδιο θα προωθήσει την εμβάθυνση της γνώσης για το ευρωπαϊκό μας πεπρωμένο και θα τονίσει τις προοπτικές του από μια ελκυστική οπτική για τους νέους, ενώ ταυτόχρονα θα φωτίσει το ευρύ φάσμα των πλεονεκτημάτων που έχουν οι πολιτικές της ΕΕ στην καθημερινότητά μας.

 • Ο Θησαυρος
 • Ο Θησαυρος

  Το σεντούκι του θησαυρού αναφέρεται στη βάση δεδομένων που περιλαμβάνει τις λέξεις που θα επιλεγούν για να εξυπηρετήσουν τους στόχους του έργου (project). Η βάση δεδομένων θα περιλαμβάνει λέξεις που χρησιμοποιούνται ευρέως, ενώ όλες τους θα είναι μέρος της Ινδοευρωπαϊκής προγονικής γλώσσας και σχετικές με την κοινή μας Ευρωπαϊκή πορεία. Αυτές οι λέξεις που μοιράζονται κοινές ρίζες και σημασίες σε τέσσερις (ή περισσότερες) γλώσσες θα συνδεθούν και θα εξηγηθούν μέσα στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο και να ανοίξει μία συζήτηση για θέματα Ε.Ε..

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Έρευνα σε Νέους

  Η διαδικτυακή έρευνα για τη νεολαία του IDEA με στόχο νέους 16-25 ετών, ολοκληρώθηκε. Στόχος της έρευνας ήταν να έρθουν στην επιφάνεια απόψεις, πεποιθήσεις και αντιλήψεις τους για την ΕΕ, ενημερώνοντας τους παράλληλα δημοσίως για τους στόχους του σχεδίου, ανοίγοντας έναν σχετικό κοινωνικό διάλογο και αυξάνοντας τη συμμετοχή.

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Το Σεντούκι του Θησαυρού

  Το σεντούκι του θησαυρού αναφέρεται στη βάση δεδομένων που περιλαμβάνει τις λέξεις που θα επιλεγούν για να εξυπηρετήσουν τους στόχους του έργου (project). Η βάση δεδομένων θα περιλαμβάνει λέξεις που χρησιμοποιούνται ευρέως, ενώ όλες τους θα είναι μέρος της Ινδοευρωπαϊκής προγονικής γλώσσας και σχετικές με την κοινή μας Ευρωπαϊκή πορεία.

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Το Παιχνίδι

  Θα γίνει παραγωγή μιας επαγγελματικής τηλεοπτικής εκπομπής. Θα είναι μια εκδοχή ενός δημοφιλούς παιχνιδιού/Quiz εύρεσης λέξεων. Ζευγάρια μαθητών θα παίζουν προσπαθώντας να να μαντέψουν συγκεκριμένες λέξεις. Οι λέξεις θα επιλέγονται από τη βάση δεδομένων του IDEA.

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Εκδηλώσεις Προώθησης

  Δημόσιες εκδηλώσεις σε τρεις μεγάλες πόλεις Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Τρίκαλα θα χρησιμεύσουν ως το αρχικό έναυσμα για την προώθηση του Project και του εκπαιδευτικού του εργαλείου.

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Choose your language

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Facebook Twitter
Give your website a premium touchup with these free WordPress themes using responsive design, seo friendly designs www.bigtheme.net/wordpress